Yurt İçi Hizmet
İşçilik Alacakları Hesaplama
İşçilik Alacakları Hesaplama
FT Danışmanlık
7 ay önce
İşçilik alacakları 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. İşçi alacakları hesaplama işlemleri, İş Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiş durumdadır. İşçi hukuki ve ekonomik açılardan iş verene bağımlıdır. İş sözleş...
Devamını Oku
Şirket Değerlemesi Nedir?
Şirket Değerlemesi Nedir?
FT Danışmanlık
7 ay önce
Bir şirketin el değiştirmesi gibi bir durum halinde, değer olarak biçilen maddi tutarın yanında varlık ve faaliyetlerin tespit edilmesini amaçlayan işlem şirket değerlemesidir. Şirket değerlemesi ile bir şirketin sahip olduğu fiyatı hesaplamak amaçlanır....
Devamını Oku
Limited Şirket
Limited Şirket
FT Danışmanlık
7 ay önce
Limited Şirket türü, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503. maddesinde iki ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı ile kurulup, ortaklarının sorumluluk almayı taahhüt ettiği sermaye ile mahdut ve esas sermayes...
Devamını Oku
Dövizli Faturalarda Türk Lirası Karşılığı Gösterilmeli mi?
Dövizli Faturalarda Türk Lirası Karşılığı Gösterilmeli mi?
FT Danışmanlık
7 ay önce
Günümüz gelişen ve değişen ekonomik koşullar ve globalleşen dünya ile uluslararası ticaret artmış ve bu beraberinde ülkelerin kendi para birimlerinin yanında uluslararası değişim geçerliliğine tabi para birimlerinin de takip ve ticari kul...
Devamını Oku
Türkiye’de Şirket Kurmak
Türkiye’de Şirket Kurmak
FT Danışmanlık
7 ay önce
Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de bulunan beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Bu şirket türleri: Anonim Şirket Limited Şirket Kollektif Şirket Komandit Şirket Adi Komandit Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit...
Devamını Oku