Şirket Değerlemesi Nedir?

FT Danışmanlık
02-01-2024
Şirket Değerlemesi Nedir?

Bir şirketin el değiştirmesi gibi bir durum halinde, değer olarak biçilen maddi tutarın yanında varlık ve faaliyetlerin tespit edilmesini amaçlayan işlem şirket değerlemesidir. Şirket değerlemesi ile bir şirketin sahip olduğu fiyatı hesaplamak amaçlanır. Büyümek isteyen şirketlerin sermaye ihtiyacı olduğu, yatırımcıların bir şirkete yatırım yapmak istedikleri zamanlarda da şirket değerleme işlemine başvurulur.

Şirket değeri, el değiştirme işleminde ele alınacak fiyat ve aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerini barındırır.
Şirket değeri sadece kendi bünyesi içerisinde meydana gelen gelişme ve değişimlerden değil diğer etkenler sonucunda meydana gelen tüm değişimlerden de etkilenir. Bu sebeple şirket değerleme işlemi, tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak yapılır.

Şirket değerleme yapılırken üzerinde durulması gereken birkaç nokta vardır. Bunlar:

  • Gelecekte şirketin elde edeceği kar miktarı hesaplaması
  • Yıllık kar artış hızının göz önünde bulundurulması
  • Şirketin risk durumu ve şirketten beklenen kar oranı

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Şirket değerleme yapılırken farklı birkaç yöntem kullanılır. Karşılaştırma yöntemi, karne yöntemi, indirgenmiş nakit akışı yöntemi, çarpan yöntemi ve yeniden yağım yöntemi bu yöntemlerdir.

Karşılaştırma Yöntemi, en sık başvurulan değerleme yöntemidir. Bu yöntemde piyasada var olan benzeri firma/firmalar üzerinden yola çıkılır. Bu sayede şirketiniz hakkında fikir sahibi olmanız sağlanır.

Karne Yöntemi, karşılaştırma yöntemi ile benzer özellikler taşır. Bu yöntemde yine bir şirket esas alınır ve diğer şirket hakkında tahmin yürütülür.

İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi, şirketin düzenli ve istikrarlı bir nakit akışına sahip olmasına ihtiyaç duyan bir yöntemdir. Bu şart sağlanmış ise firmalara gelecek yılların nakit akışı ile ilgili tahminler yürütülür.

Çarpan Yöntemi, firma değeri bu yöntemde piyasadaki bazı çarpanların kullanılması ile belirlenir

Yeniden Yağım Yöntemi, firmanın varlıklarının incelendiği bir yöntemdir. İncelenen varlıklar kurlara göre ya da para birimine göre incelenir. Yeniden yağım yönteminde şirket satın alma girişimi düşünülür ve bu şekilde değerlendirme yapılır sonucunda da firmanın değeri ortaya çıkartılır.

Kullanılan bu başlıca yöntemlerin yanı sıra farklı yöntemler de bulunur. Şirket değerlendirmesi dikkat ve özen gerektiren bir iştir.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılır?

Şirket değerleme işlemi bazı zaman, durum ve gerekliliklerde yapılabilir. Bunlardan bazıları:

  • Şirketin kısmen veya tamamen satılması
  • Şirket birleşmesi durumu
  • Kredi alma durumunda hisselerin teminat verilmesi
  • Ortaklık yapısı değişmesi
  • Ortakların stratejik planını düzenlemek
  • Şirket performans tespiti