Almanya'da Şirket ve Şube Kuruluşu

Almanya'da Şirket ve Şube Kuruluşu

FT Danışmanlık olarak sunduğumuz Almanya'da Şirket ve Şube Kuruluşu hizmeti, Almanya’nın dinamik iş dünyasına adım atmak isteyen şirketlere yöneliktir. Biz, Limited şirket (GmbH) ve Anonim şirket (AG) kurulumlarından, Almanya’da şube veya bayi açılımlarına kadar geniş bir yelpazede profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Almanya'da Şirket Kurmanın Avantajları

Almanya, gelişmiş ekonomisi ve istikrarlı iş ortamıyla, şirketler için cazip fırsatlar sunar. Şirketinizin Almanya’da bir şube açması veya orada tamamen yeni bir şirket kurması, Avrupa pazarlarına erişimi kolaylaştırır ve işletmenizin küresel ölçekte büyümesine katkıda bulunur.

Hizmetlerimiz Neleri Kapsıyor?

 1. Şirket ve Şube Kurulumu: Almanya'da GmbH veya AG şirket kurulumları ve şube açılımları için kapsamlı destek.

 2. Oturum ve Çalışma İzni Danışmanlığı: Şirket sahipleri, personel ve aile bireyleri için oturum ve çalışma izni, mavi kart başvuruları gibi prosedürlerin yönetimi.

 3. Yasal Süreçlerin Takibi: Almanya’daki şirket veya şube kurulumuyla ilgili tüm yasal süreçlerin detaylı takibi ve danışmanlık.

 4. Hukuki ve Mali Danışmanlık: Şirketinizin Almanya’da kurulması ve büyütülmesi için gereken hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri.

almanya uzman görüşü

Almanya'da Faaliyet Gösteren Şirket Türleri

Almanya'da iş kurmak isteyenler için çeşitli şirket türleri bulunmaktadır. Bu türler, ticari faaliyetlerin niteliği, sermaye büyüklüğü ve işin yapılış şekline göre farklılık gösterir. Almanya'daki şirket türlerini üç ana grupta toplamak mümkündür: Şahıs şirketleri (Einzelunternehmen), Ortaklıklar (Personengesellschaften) ve Sermaye şirketleri (Kapitalgesellschaften)​​.

Önemli Not: Şahıs şirketi veya diğer şirket türlerini kurmak isteyen kişilerin Almanya'da geçerli bir vizeye ve oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir. Bu, şirket kurulum sürecinin önemli bir parçasıdır ve göz önünde bulundurulmalıdır.

 1. Einzelunternehmen (Şahıs Şirketi): Genellikle serbest meslek sahipleri ve küçük işletmeler tarafından tercih edilir. Şirketin tüm borçlarından tek sahibi sorumludur ve asgari sermaye gereksinimi yoktur​​. Şahıs şirket kuracak kişinin öncelikli olarak Almanya'da oturum izni almış olması gerekmektedir.

 2. Ortaklık Şirketleri: Bu kategoride yer alan şirket türleri arasında pay sahiplerinin kişisel mal varlıklarıyla şirketin tüm borçlarından sorumlu olduğu yapılar bulunur. Ortaklık şirketleri en az iki kişi veya tüzel kişi tarafından kurulabilir​​.

  • GbR (Adi Ortaklık): En az iki kişi tarafından kurulabilir, sınırsız sorumluluk taşır ve asgari sermaye gerektirmez​​.
  • KG (Komandit Şirket): En az bir tam sorumlu ve en az bir sınırlı sorumlu ortak gerektirir​​.
  • OHG (Kolektif Ortaklık Şirketi): İki veya daha fazla ortak tarafından kurulabilir ve ortaklar tüm varlıklarıyla sorumludur​​.
  • GmbH & Co. KG (Limitet ve Komandit Şirketi): Bir GmbH'nin tam sorumlu ortağı olduğu KG türüdür​​.
  • PartG (Ortaklık Şirketi): Serbest meslek sahipleri tarafından kurulur ve asgari sermaye gerektirmez​​.
 3. Sermaye Şirketleri: Bu tür şirketlerde ortaklar, yalnızca şirkete yaptıkları sermaye oranında sorumluluk alır​​.

  • GmbH (Limitet Şirket): Hissedarların özel sorumluluğu sınırlıdır ve kuruluş için asgari 25.000 euro sermaye gereklidir​​. Oturum alma süreci şirket kurulumu işlemi sonrasına da bırakılabilir.
  • UG (Geçici Limitet Şirket): Düşük sermaye ile GmbH'ye alternatif olarak kurulabilir​​.
  • gGmbH (Kar Amacı Gütmeyen Şirket): Sosyal veya hayırsever hedefler için kurulur ve normal GmbH'nin bir türüdür​​.
  • AG (Anonim Şirket): Sermayesi hisselere bölünen ve borsada işlem görebilen bir şirket türüdür​​.

FT Danışmanlık olarak, Almanya'da iş kurmak isteyen müşterilerimize bu çeşitli şirket yapılarını anlamalarında ve iş modellerine ve hedeflerine en uygun şirket türünü seçmelerinde yardımcı olmaktayız.

Almanya'nın En Popüler Şirket Türü: GmbH Hakkında Tüm Detaylar

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Almanya'daki en popüler şirket türlerinden biridir. Bu şirket türü, hissedarların yatırımlarını ve sorumluluklarını sınırlayan bir yapıya sahiptir.

Avantajları

 1. Sınırlı Sorumluluk: Hissedarlar, yalnızca şirkete yatırdıkları sermaye miktarı kadar sorumludur. Bu, kişisel mal varlıklarının şirket borçlarından korunmasını sağlar.
 2. Esnek Yönetim Yapısı: GmbH'nin yönetimi, hissedarlar ve yönetim kurulu arasında paylaşılır, bu da esnek bir işletme yapısı oluşturur.
 3. Güvenilirlik ve İtibar: GmbH statüsü, şirketin piyasada güvenilir ve ciddi bir işletme olarak algılanmasına yardımcı olur. GmbH şirketler yalnızca Almanya'da değil tüm Avrupa ülkelerinde itibarlı ve güvenli görülen bir şirket türüdür.

Kurulum Süreci ve Gerekli Evraklar

Almanya'da bir GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) şirketi kurma süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. İş Fikrinin Belirlenmesi ve İş Planı Hazırlanması: Herhangi bir şirket kurulumunda olduğu gibi, öncelikle sağlam bir iş fikri ve kapsamlı bir iş planı oluşturulması,
 2. Şirket Adının Kontrol Edilmesi ve Rezervasyonu: Seçilen şirket adının Almanya'da benzersiz olduğundan emin olunması gerektiği,
 3. Noter Sözleşmesi ve Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması: GmbH'nin kurulması için noter huzurunda bir şirket sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme, şirketin faaliyet alanını, hissedarlarını ve yönetim yapısını içerir
 4. Sermaye Yatırımı: GmbH'nin en az 25.000 Euro sermayeye ihtiyacı vardır. Bu sermayenin en az yarısının (12.500 Euro) kuruluş aşamasında yatırılması gerekmektedir. Kalan bedeli bir sene içerisinde yatırma imkanı vardır.
 5. Banka Hesabının Açılması: Sermaye yatırımı için bir banka hesabı açılmalı ve sermayenin buraya yatırılması gerekmektedir.
 6. Ticaret Siciline Kayıt: Şirketin resmi olarak var olabilmesi için yerel Ticaret Siciline kaydının yapılması gerekmektedir. Bu kayıt için gerekli belgeler, noter onaylı şirket sözleşmesi ve bankadan sermaye yatırımının kanıtı olacaktır.
 7. Vergi Dairesine Kayıt: Şirket, yerel vergi dairesine kaydolma işlemi yapılır ve bir vergi numarası alınır.
 8. Diğer İdari İşlemler: Bu aşamada, işe alınacak personel için sosyal güvenlik işlemleri, işyeri sigortası ve gerekli izinlerin alınması gibi çeşitli idari işlemler tamamlanır.
 9. İşletme Faaliyetlerinin Başlaması: Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra, şirket resmi olarak faaliyetlerine başlayabilir.

Gerekli Evraklar:

 1. Noter Tasdikli Ana Sözleşme: Şirketin amaçları, sermaye yapısı ve yönetim kuralları içerir.
 2. Ticaret Siciline Kayıt: Şirketin resmi olarak tanınması için gereklidir. Ticaret Sicil Mahkemesi, şirketlerin ve işletmelerin şeffaflığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla bu bilgileri kamuoyuna açık tutar, böylece iş dünyasında güven ve istikrarın korunmasına katkıda bulunur. Bu kayıtlar, hukuki işlemler ve ticari ilişkilerde referans noktası olarak kullanılır.
 3. Vergi Dairesine Bildirim: Şirketin vergi numarası alması için gereklidir.
 4. Kurulum Süresi: Evrakların hazırlanması ve işlemlerin tamamlanması genellikle 4-6 hafta sürebilir.

Sermaye Gerekliliği

GmbH'nin kurulumu için asgari 25.000 Euro sermaye gereklidir. Bu, şirketin mali güvenliğini ve yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini gösterir.

Kurulum sırasında bu sermayenin en az yarısının, yani 12.500 Euro'nun ödenmesi zorunludur. Bu, şirketin faaliyete geçmesi için gerekli minimum sermayeyi temsil eder.

Geri kalan 12.500 Euro'luk kısım, kurulumdan sonra bir yıl içinde ödenebilir. Bu, şirketlerin finansal yükümlülüklerini daha rahat yönetebilmeleri için esneklik sağlar.

Bu yatırılan sermayenin kullanım alanları genellikle şunları içerir:

 1. İşletme Sermayesi: Günlük operasyonlar için gerekli nakit akışını sağlamak.
 2. Ekipman ve Malzeme Alımı: Şirketin faaliyetlerini yürütmek için gerekli ekipman ve malzemelerin alımı.
 3. Personel Giderleri: Çalışanların maaşları, sosyal güvenlik ödemeleri gibi personel giderleri.
 4. Pazarlama ve Reklam Harcamaları: Şirketin tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri için gerekli harcamalar.
 5. Kira ve Ofis Giderleri: Ofis alanı kirası ve ofis işletme giderleri.

GmbH'nin sermaye yapısı ve bu sermayenin kullanımı, şirketin sağlam bir finansal temel üzerine kurulmasını ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasını sağlar. Bu, şirketin uzun vadede başarılı olmasına katkıda bulunur.

Vergi Konusundaki Detaylar

 • GmbH, kurumlar vergisine tabidir. Bu vergi oranı, şirketin karına göre hesaplanır ve Almanya'da yıllık bazda belirlenir.
 • KDV ve diğer yerel vergiler de şirketin faaliyetlerine bağlı olarak uygulanabilir.
 • GmbH'nin ayrıca yıllık finansal raporlarını hazırlaması ve bunları vergi dairesine sunması gerekmektedir.

GmbH'nin bu özellikleri, hem küçük hem de orta ölçekli işletmeler için ideal bir şirket yapısı oluşturur ve Almanya'daki en popüler şirket türlerinden biridir. FT Danışmanlık olarak, GmbH kurulum sürecinde müşterilerimize her adımda rehberlik etmekteyiz, böylece bu avantajlı şirket yapısından en iyi şekilde yararlanabilirler.

Şirket Müdürü ve Ortağın Sorumlulukları

 1. Günlük Yönetim: Şirketin operasyonel yönetiminden sorumludur.
 2. Yasal Uyumluluk: Şirketin tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun hareket etmesini sağlar.
 3. İmza Yetkisi: Şirket adına yapılan anlaşmalarda imza atma yetkisi vardır ve bu imzalarla bağlantılı yasal sorumlulukları üstlenir.

Şirket Ortağının Sorumlulukları:

 1. Yatırım Yükümlülükleri: Şirkete sermaye yatırımı yapmak ve finansal katkıda bulunmak.
 2. Karar Alma Süreçlerine Katılım: Önemli kararlar ve stratejiler üzerinde söz sahibi olmak.

Diğer Önemli Noktalar:

 • İmza Sorumluluğu: Genellikle şirket müdürü, şirket adına atılan imzalardan sorumludur. Ancak, bu sorumluluk şirketin anasözleşmesindeki düzenlemelere ve yetki sınırlarına bağlıdır.
 • Müdüre Maaş Ödeme Zorunluluğu: Şirket müdürüne maaş ödenmesi genellikle zorunludur, ancak bu maaşın miktarı şirketin mali durumuna ve anlaşmalara bağlı olarak değişebilir.
 • Almanca Bilgisi: Şirket müdürünün Almanca bilmesi, Almanya'da iş yapılırken pratik bir gereklilik olabilir, ancak yasal bir zorunluluk değildir. Ancak, yerel düzenlemeler ve iş ilişkileri için Almanca bilgisi önemli bir avantaj sağlayabilir.

Şirketin Birden Fazla İş Kolunda Faaliyet Göstermesi

Almanya’da bir şirketin birden fazla iş kolunda faaliyet göstermesi mümkündür, ancak bu durum şirketin yapısına ve sektöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi: Şirket kuruluş aşamasında, faaliyet alanları ticaret sicili kaydında belirtilmelidir. Şirket, ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanlarının dışına çıkmamalıdır. Yeni faaliyet alanları eklemek için ticaret sicili kaydının güncellenmesi gerekebilir.
 2. Yasal Uyumluluk: Farklı iş kolları için farklı yasal düzenlemeler ve lisans gereklilikleri olabilir. Örneğin, gıda, ilaç, imalat, finans ve taşımacılık gibi bazı sektörlerde özel lisanslar gerekebilir.
 3. Muhasebe ve Vergilendirme: Farklı iş kollarının muhasebe ve vergilendirme süreçleri karmaşık olabilir. Her iş kolunun gelir ve giderlerinin ayrı ayrı takip edilmesi ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekebilir.
 4. Pazarlama ve Marka Yönetimi: Farklı iş kolları, pazarlama stratejileri ve marka yönetimi açısından farklı yaklaşımlar gerektirebilir. Şirketin genel imajı ve müşteri algısı üzerinde etkili olabilecek bu faktörler dikkatle yönetilmelidir.
 5. Operasyonel Yönetim: Farklı iş kollarının yönetimi, iş akışları, insan kaynakları yönetimi ve lojistik gibi operasyonel zorluklar doğurabilir. Her iş kolunun etkili bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Almanya’da birden fazla iş kolunda faaliyet göstermek, şirketin büyüklüğüne, kaynaklarına ve yönetim kapasitesine bağlı olarak avantajlı olabilir. Ancak, her iş kolunun yasal, muhasebe, vergi ve operasyonel gerekliliklerini dikkate almak gerekir.

FT Danışmanlık ile Almanya’da Başarıya Ulaşın

Almanya'da Şirket ve Şube Kuruluşu hizmetimizle, işletmenizin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Profesyonel ekibimiz, Almanya’da şirket kurmanın ve işletmenizi genişletmenin tüm aşamalarında size rehberlik eder.

Küresel Vizyonunuz için Profesyonel Destek: FT Danışmanlık

Almanya'da şirket veya şube kurmak istiyorsanız, FT Danışmanlık olarak yanınızdayız. İşletmenizin küresel başarısı için gerekli tüm destek ve danışmanlığı sağlıyoruz.

Almanya'da Şirket ve Şube Kuruluşu: Sıkça Sorulan Sorular

Almanya'da şirket kurmak için hangi tür şirketler tercih edilebilir?
Almanya'da şirket veya şube kurulumunun avantajları nelerdir?
Almanya'da şirket kuruluşu için hangi yasal süreçler takip edilmelidir?
Almanya'da şirket kurarken oturum ve çalışma izni almak mümkün mü?
Gmbh'da sermaye artırımı nasıl yapılır?
Almanya’da şirket kurulum sürecinde noter işlemleri nelerdir?
Almanya’da ticaret sicili kaydı nasıl yapılır?
Sermayenin bankaya yatırılması sürecindeki mali yükümlülükler nelerdir?
Almanya'da şirket kurarken sermayenin bankaya yatırılması süreci nasıl işler?
Şirket kuruluşu sürecinde yapılması gereken vergi dairesi işlemleri nelerdir?
Şirket ortaklarının sigorta statüleri nasıl yapılandırılır?
KDV iadesi süreci nasıl işlemektedir?
Şirket kurulumu için fiziksel bir adres gerekli midir?
Almanya’da bir şirket devralmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?