Blog
Almanya'da Girişimcilik: Başarıya Ulaşmanın 5 Adımı
Almanya'da Girişimcilik: Başarıya Ulaşmanın 5 Adımı
FT Danışmanlık
25-02-2024
Almanya'da iş kurmanın ilk adımı, iş fikrinizin piyasa ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Bu, kapsamlı bir pazar araştırması yapmayı gerektirir. Potansiyel müşterilerinizi, rakiplerinizi ve sektör trendlerini anlamak, iş modelinizi şekillendir...
Devamını Oku
Rehber: İngiltere'de Şirket Kurmak
Rehber: İngiltere'de Şirket Kurmak
FT Danışmanlık
08-02-2024
İngiltere’de şirket kurmak ya da şirket şubesi açmak, birçok girişimci için iyi bir fırsattır. Özellikle ticaretini genişletmek ve yeni pazarlara açılmak isteyenlerin araştırdıkları konulardan bir tanesidir. İş kurma yada işini büyü...
Devamını Oku
Almanya’da Kurulu Bir Şirketin Tasfiye ve İflas Sürecleri
Almanya’da Kurulu Bir Şirketin Tasfiye ve İflas Sürecleri
FT Danışmanlık
04-01-2024
Almanya'da bir şirketin tasfiye ve iflas süreçleri, şirketin mali durumunun kötüleşmesi ve borçlarını ödeyememe durumlarına çözüm sunmak için tasarlanmıştır. Tasfiye süreci, genellikle şirketin genel kurulu tarafından...
Devamını Oku
Limited Şirket
Limited Şirket
FT Danışmanlık
04-08-2023
Limited Şirket türü, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503. maddesinde iki ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı ile kurulup, ortaklarının sorumluluk almayı taahhüt ettiği sermaye ile mahdut ve esas sermayes...
Devamını Oku
Mutabakat Nedir?
Mutabakat Nedir?
FT Danışmanlık
07-08-2023
Mutabakat genel anlamda; belli bir konuda taraflar arasında sağlanan uzlaşma olarak ifade edilebilir. Karşılıklı tarafların sağladığı uzlaşma olarak karşımıza çıkan bu tabir muhasebe alanında sıklıkla kullanılır. Muhasebe alanında, muhasebe kayıtlarının karşılıklı ola...
Devamını Oku
Tasarrufun İptali Davası Nedir?
Tasarrufun İptali Davası Nedir?
FT Danışmanlık
24-08-2023
Tasarrufun iptali davası, borçlu tarafın alacaklıdan mal kaçırma amacı ile üçüncü kişilerce yapmış olduğu tasarrufun iptalinin talep edildiği davadır. Tasarrufun iptali davası, icra takibi sonucunda borçlarını tahsil edemeyen alacaklının...
Devamını Oku