Uzman Görüşü Nedir?

FT Danışmanlık
14-12-2023
Uzman Görüşü Nedir?

Uzman Görüşü, yaşanan hukuki anlaşmazlıklarda, özel ve teknik bilgi gerektiren konularda hakimin hukuk bilgisinin dışında konunun uzmanı olan kişi ve/veya kurumlardan alınan bilimsel bir rapordur. Uzman görüşü alınırken hakimin gerekli gördüğü anlarda uzman kişi duruşmaya davet edilerek katılımı sağlanabilir. Uzman görüşü, tarafların mevcut iddia ya da savunmasını teknik ve bilimsel açıdan güçlendirmek veya ispatlamak için başvurulan bir rapordur.

Uzman Görüşünün Hukuki Dayanağı Nedir?

Uzman Görüşü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 67. Maddesinde ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 293. Maddesine bahsedilen bir husustur.

Ceza Muhakemesi Kanunun 67. Maddesi, 6. Fıkrasında “ bilirkişi incelemesi ve uzman mütalaası” başlığı altında; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanında bilimsel mütalaa alabilirler” hükmü ile bahsedilir.

Uzman Görüşü, bahsettiğimiz maddelerce kabul edilmiş bir delil türüdür. Aynı zamanda uzman görüşü HMK madde 293’te düzenlenmiştir. Ve bu maddelere göre:

  1. Taraflar, dava konusu ile ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Yalnızca bu nedenle ayrı süre istenememektedir.
  2. Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.
  3. Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Uzman Görüşü Delil Midir?

Uzman görüşü delil olarak kabul edilen, konunun uzmanlarınca hazırlanmış bilimsel bir rapordur. Dava konusu olan her husus hakkında başvurulabilir bu sebeple uzman görüşünün konusu dava konusu ile sınırlanmıştır.

Bir önceki başlık altında incelediğimiz maddelerce de tarafların davayla ilgili bilimsel mütalaayı uzmanından alabileceği düzenlenmiş durumdadır. Mahkemeler adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkı gereğince, tarafların sunduğu uzman görüşünü değerlendirmek ve buna ilişkin kararını da gerekçelendirmek zorunluluğundadır.

Uzman Görüşü Neden Önemlidir?

Uzman Görüşü, söz konusu davanın çözümünde hakime, cumhuriyet savcısına, avukata ve dava taraflarına yardımcı olan ve yol gösteren bilimsel bir rapordur. Bu sebeplerle delil olarak kabul edilir.

Uzman görüşünün, davanın başlangıç aşaması veya devam eden durumunda dosya içerisine konulması gerek davaya bakan cumhuriyet savcısı, hakimin gerekse dava dosyasında görevlendirilecek bilirkişinin rapor hazırladığı aşamada düşünce ve kanaatlerinde tesiri olan bir durumdur.