Marka Değeri ve Marka Değerleme İşlemi

FT Danışmanlık
28-12-2023
Marka Değeri ve Marka Değerleme İşlemi

Marka değeri, markadan kaynaklanan ek gelir olarak basitçe ifade edilebilir. Markanın satış rakamları, elde ettiği gelir, potansiyel satış gücü ve gelecekteki tüm finansal girdiler bu konumda marka değerini belirleyen unsurlar olarak yer alır.  İlgili şirketin yüksek bir değere sahip olmasını sağlayan bir tek unsur yoktur. Haliyle sadece finansal kalemler ile ilgili değildir. Marka değeri ürün kalitesinden müşteri ilişkilerine kadar tüm detayları kapsar.

Markalaşma yeni ekonomik düzenin asıl rekabet konusu ve rekabet gücünün en temel göstergelerindendir.

İsmi ve fark edilebilirliği, bağımsızlığı, etkileri, geçmişi, pazar konumu, reklam içeriği ve hassasiyeti, kalitesi, doğruluğu, ünü, düzenlemesi, güvenilirlik ve saygınlığı, fiyat elastikiyeti, pazarlama ve satış sürati gibi etkenler marka değerini belirleyen unsurlardandır.

Marka Değerleme İşlemi Neden Yapılır?

Global ve teknolojik bir zamanın içerisinde yer almamız sebebiyle marka değerleme kavramı önemini her geçen gün arttırmaktadır. İnsanların sadece ihtiyaç gidermek amacıyla hareket etmemesi, marka ve marka değeri yüksek ürünlere yönelmeleri de bu kavramın değerini arttırmaktadır.

Marka Değerleme işleminin yapılmasının gerekçelerini kısaca sıralamak istersek eğer:

 • Pazarlama bütçesinin gerçekçi değerler ile gerçekleştirilmesi ve pazarlamanın yöntemine yardımcı bir araç olması için,
 • İhtiyati ve zorunlu borçlanma durumlarında, kredibilite ve rehin işlemleri adına baz alınacak tutarın belirlenmesi için,
 • Şirket birleşmesi, birleşen şirketlerin gereksinim planlaması, şirket unsurlarından olan marka değerinin bilinmesi gerekliliği açısından

gibi gibi sıralayabilir ve devam ettirebiliriz.

Marka Değerleme Yöntemleri

Marka değerleme belli yöntemler ile yapılan bir işlemdir. Bu yöntemler:

 • Maliyet Yaklaşımı Yöntemi
 • Telif Haklarından Tasarruf Yöntemi
 • İlave Faaliyet Karı Yöntemi
 • Piyasa (Değeri) Yaklaşımı Yöntemi
 • İskonto Edilmiş Nakit Akışı Yöntemi
 • Cirodan Hareketle Oluşacak Değerin Belirlenmesi Yöntemi
 • Diğer Yöntemler

Marka Değerleme Avantajları

Marka Değerleme işleminin yapılmış olmasının avantaj sağladığı durumlar vardır. Bunlar:

 • Satın alma ve birleşmeler
 • Marka el değiştirme ve devir işlemleri
 • Hisse devirleri
 • Bayilik ve Franchise
 • Marka hakkına tecavüz
 • Kredi teminatı
 • Lisanslama
 • Pazarlama ve yatırım faaliyetlerinin başarısını ölçmek
 • Turquality’e hazırlanan firmalar
 • İflas etme
 • Yurtdışında distribütör ağını genişletmek
 • Tanınmış marka
 • Yönetim değişikliklerinde bir başarı kriteridir.