Rehber: Almanya’da Şirket Kurmak

FT Danışmanlık
01-09-2023
Rehber: Almanya’da Şirket Kurmak

Almanya’da şirket kurmak yada şirket şubesi açmak, ticaretini genişletmek isteyen ve yeni pazarlara açılmak isteyenlerin yoğunlukla araştırdıkları konulardan birisidir. Almanya, ekonomik büyüklüğü, yüksek refah seviyesi ve Avrupa ülkesi olması nedeniyle son yıllarda kişi ve işletmelerin oldukça çok yöneldiği ülkelerden birisi konumunda. Almanya’da şirket kurma hedefini gerçekleştiren kişiler veya kurumlar hedef kitlelerini genişletiyor ve ürün/hizmetlerinin satışlarını arttırıyor. Bu nedenle birçok kişi Almanya’da satış yapmak için Almanya’da şirket kurmak konusunda araştırma yapıyor ve bu konuda profesyonel destek arıyor.

Almanya, yabancıların birçok farklı türde ve ölçekte şirket kurmalarına, hatta freelance (serbest) veya beceriye dayalı meslekler sürdürmesine izin vermektedir.

Almanya’da İş Kurmak

Almanya’da şirket kurma konusunda detaylara inmeden ve teknik bilgi vermeden önce Almanya’daki şirket türleri ve bir Alman vergi numarasının size sağladığı avantajları biliyor olmanız önemlidir. Almanya’da şirket kurmak isteyenler veya hazırdaki işini Almanya’ya taşımak/genişletmek isteyen işletmeler için bir rehber niteliğinde olan bu içeriğimizi hazırladık. Almanya’da şirket kurulumu hakkında detaylı bilgi için okumaya devam edin.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşları Almanya’da serbest bir şekilde çalışabilir ve iş kurabilirler. Avrupa Birliği içerisinde olmayan ülkelerin vatandaşları için ise farklı prosedürler uygulanır. Almanya’da çalışma izni ve geçici oturum izni alabilmek için kuracağınız işin Almanya’nın ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini, ülkedeki bir ihtiyacı karşılayacağını ve nihai hedeflerinizi gerçekleştirebilecek bir para kaynağınızın olduğunu göstermeniz istenir. Bunlar gibi bazı konuların açıklığa kavuşturulduğu detaylı bir iş planını ilgili kurumlara sunmanız istenir.

 

Almanya’da faaliyet gösteren şirket türlerini bilmeli ve kuracağınız şirketi bu bilgiler ışığında planlamalısınız. Almanya’da şirket kurmak isteyenlerin tercih edebileceği şirket türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Einzelunternehmen: Tek kişilik şahıs şirketi (şahsın mal varlığı sorumluluk dahilinde)
 • GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Birden fazla ortaklı şahıs şirketi  (limited şirket, bütün ortakların mal varlığı sorumluluk dahilinde)
 • AGs – Aktiengesellschaft: Sermaye şirketi (anonim şirket, şahsi mal varlıkları sorumluluk dışında)

En çok merak edilen noktalardan birisi de Almanya’da freelancer olarak çalışma konusudur. Freelancer çalışma (serbest meslek erbabı) ile ticaret erbabı arasında Alman yasalarına göre bir ayrım vardır. Freelancer olarak çalışan kişilerin ticaret siciline kayıt zorunlulukları bulunmaz ve ticari vergiden muaf tutulurlar. Ancak freelancer olarak yapılacak meslekler kısıtlıdır.

Bu şirket türleri Türkiye’deki şirket türleri ile ismen benziyor olsa da Alman yasalarındaki tanımları ve özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Kısaca bu şirket türlerinden bahsedelim:

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Limited Şirket

GmbH, ülkemizdeki limited şirket türünün Almanya’daki karşılığı olarak geçmektedir. Almanya’da en popüler olan şirket türlerinden birisidir. 2022 yılı istatistiklerine göre Almanya’da aktif 1 milyondan fazla GmbH şirketi bulunmaktadır. GmbH şirket türünde tüm şirket ortakları mal varlıkları sorumluluk dahilindedir.

AGs – Aktiengesellschaft – Anonim Şirket

AGs, ülkemizdeki anonim şirket türünün Almanya’daki karşılığı olarak geçmektedir. Genel olarak sermaye şirketi şeklinde de tanımlanmaktadır. AGs yani Almanya’da anonim şirket kurmak isteyen kişilerin mal varlıkları şirkete karşı olan sorumlulukları dışında tutulur.

Einzelunternehmen – Şahıs Şirketi

Einzelunternehmen, bir zamanlar Almanya’da en popüler şirket türlerindendi. Ülkemizdeki şahıs şirketleri ile yakın özellikler gösterir. Einzelunternehmen şirket türünde kişilerin sorumlulukları mal varlıkları ile sınırlıdır.

Almanya’da Şirket Kurma Aşamaları

Almanya’da şirket kurmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar vardır. Almanya’da şirket kurma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kurulacak şirket türü tercihinin yapılması
 • Danışman/mali müşavir/avukatlık hizmeti veren yetkili kişi veya kuruluşlarla temasa geçilmesi (Profesyonel danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz)
 • Gerekli meslek birlikleri/dernekler, temsil yetkisi ve diğer belgelerin hazırlanması
 • Kurulacak firma adının kabul edilebilir olup olmadığının teyit edilmesi
 • Noter işlemleri
 • Öngörülen sermayenin banka hesabına yatırılması
 • Şirket sözleşmesi hazırlamak ve ilgili yerel mahkemede Ticaret Siciline kayıt olmak
 • Yerel Ticaret Ofisine, firma kurma ve Kayıt Sertifikası alımı için başvuru yapılması (bazı sektörler için özel lisanslar gerekebilir)
 • Belediye Ticaret Vergi Dairesi ve yerel vergi dairesine kayıt olarak vergi beyanında bulunmak
 • Firma merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Odasına kayıt
 • Vize işlemlerini tamamlamak ve şirket açılımı için Almanya’da bulunmak

Almanya’da iş kurmak isteyenlerin sadece bireysel banka hesabı olması yeterli değildir. Şirkete özel bir banka hesabı da açılması gereklidir. Almanya’da şirket kuracak olan girişimciler için işletme hesabı açan birçok banka mevcuttur.

Almanya’da Şirket Kurma Maliyeti

Almanya’da kurulacak şirketler için toplam bir maliyet miktarı vermek pek mümkün olmayabilir. Ancak bu süreçte karşılaşılabilecek belli başlı maliyetlerden bahsedebiliriz.

Almanya’da limited şirket kurmak için minimum 25.000 Euro miktarında bir sermaye şartını sağlamak zorundasınız. Sermaye tamamlandıktan sonra şirket sözleşmesini noterde tasdik ettirmeli ve şirketinizi ticaret siciline kayıt yaptırmalısınız.

Almanya’da anonim şirket kurmak için sermaye alt limiti 50.000 Eurodur. Şirket sözleşmesini notere tasdik ettirmeniz ve ticaret siciline kayıt yaptırmanız gerekir.

25.000 Euro altında bir sermaye tescil ettirerek şahıs şirketi başvurusu yapabilirsiniz. Bu durumda sermayeniz 1 Euro gibi sembolik bir miktar olarak da gösterilebilir.

Sigorta primleri Almanya’da şirket kurma konusunda bahsedilmesi gereken diğer önemli masraf kalemlerindendir. Riskli işlerde iş kazası sigortasının primi tamamen işveren tarafından ödenir. Bir çalışanın prim yükü yaklaşık olarak işçinin kazancının %20’si kadardır. Diğer sigorta primlerini işverenle çalışan yarı yarıya paylaşır. Sigorta primleri dışında bazı ek sigorta türleri de bulunur:

 • Hastalık sigortası
 • Emeklilik sigortası
 • İşsizlik sigortası
 • Bakım sigortası

Almanya’da her şirket türünün aynı vergileri ödemesi zorunluluğu bulunmayabilir. Ancak bazı ortak vergilerden de şirket maliyetleri kısmında bahsetmemiz gerekiyor:

 • Gelir vergisi
 • Kurumlar vergisi
 • Dayanışma bedeli
 • Ücret vergisi
 • Ticaret vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Taşınmaz alım vergisi

Tüm bu maliyetlerin haricinde mali yükü hafifletebilecek bazı teşviklerden de bahsetmek mümkün. Bu teşvikler şu şekildedir:

 • Hibeler
  • GRW hibesi
  • Ar-Ge hibeleri
  • Personel istihdam hibeleri
 • Kamu kredileri
 • Kamu garantileri