NELER YAPIYORUZ?Hizmetlerimiz

Aktüerya Hesaplamaları
Aktüerya Hesaplamaları
Bir insanın yaşamı boyunca etkilenebileceği sakatlık, hastalık ya da ölüm veya sakat kalma ile sonuçlanabilecek doğal afetler, kazalar, yangınlar gibi öngörülemeyen risklerin analizi, hesaplanması ve raporlanmasıdır.

Mali Tablo Analizi

Firmanızın mali durumu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden değişimini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini tespit etmek ve ileriye dönük tahminlerde bulunabilmek için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişki ve bunların zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimler, çözüm ortaklarımız tarafından incelenir.
Şirket Değerlemesi
Şirket Değerlemesi
İşletmeler, varlıklarına ait borçları karşılayamayacak duruma geldiğinde, öz sermayenin korunduğunu kanıtlamak durumundadır.

Ayrılık Akçesi Hesabı

Ayrılık akçesi, şirketten ayrılan ortağın, şirketle bağının kesilmesi sonucunda, payının karşılığında eline geçecek olan değere ilişkin bir alacak hakkıdır ki işbu özelliği sebebiyle ayrılma akçesi üçüncü kişilere devredilebilir, haczedilebilir, rehnedilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir
Denkleştirici Adalet İlkesi Hesabı
Denkleştirici Adalet İlkesi Hesabı
Yargıtay kararları uyarınca; denkleştirici adalet ilkesi ışığında borç/alacak hesaplamaları ve ödemenin dava tarihinde ulaştığı alım gücü hesaplamaları yapılmaktadır.

Hileli İflas Denetimi

TCK 161 ve 162. maddelerinde düzenlenen, hileli tasarruflar ile mal varlığının eksiltilmesi sonucu oluşan hileli iflas durumlarının denetlenmesi ve ilgili raporların hazırlanması hizmeti. Borçlu tacir, iflas kararı verilmeden önce borcunu ödeyebilirse iflas etmekten kurtulur. Ancak tacir, borcunu ödeyemez ve iflas kararı verilirse müflis sıfatını kazanır.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Dava sürecinde uzman görüşü raporu ile iddianızı ispatlayacak verileri ortaya koyabilir ve davanıza yön verebilirsiniz.

Kâr Mahrumiyeti (Yoksun Kalınan Kâr) Hesaplaması

Kâr Mahrumiyeti (Yoksun Kalınan Kâr) Hesaplaması

Haksız fesih nedeniyle firmalarınızın müspet zararlar kapsamındaki kâr kaybı hesaplaması, deneyimli ekibimiz tarafından Yargıtay içtihatları doğrultusunda özenle hesaplanarak rapor haline getirilmektedir.
Portföy Tazminatı Hesaplaması

Portföy Tazminatı Hesaplaması

Firmalarınızın acentelik veya tek satıcılık gibi sözleşmelerinin sona ermesinden kaynaklı oluşan portföy/müşteri tazminatı hesaplamaları Yargıtay denetimine uygun şekilde hesaplanarak raporlanmaktadır.
İşçilik Alacakları Hesaplamaları

İşçilik Alacakları Hesaplamaları

İşçilik alacaklarından kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, bayram tatili ile hafta tatili ve prim ücretlerinin hesaplanması işlemi uzman ekibimizce yapılarak raporlanmaktadır.
FT_Danismanlik_footer
München/İstanbul

Takip Edin:

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Finansal Mali Analiz Uzmanı -Mali Denetmen-Muhasebe/Finans Uzmanı-SGK Uzmanı-Dava Öncesi ve Sonrası Mali Danışman-Uzman Görüşü

Tüm Hakları Saklıdır © 2022

WhatsApp İletişim
1
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?