Ayrılık Akçesi Hesabı

Ayrılık Akçesi Hesabı

FT Danışmanlık olarak sunulan Ayrılık Akçesi Hesabı hizmeti, şirketten ayrılan veya çıkarılan ortakların, şirketle ilişkilerinin sona ermesi durumunda, paylarının gerçek değerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu hizmet, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 641 ve 642. maddeleri uyarınca, ayrılan ortakların hak ettikleri alacak tutarının adil ve doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar.

Ayrılık Akçesi Hesabının Önemi

Ayrılık akçesi, şirket ortağı olan kişilerin şirketten ayrılma veya çıkarılma durumlarında, esas sermaye paylarının gerçek (rayiç) değerine karşılık gelen bir alacak hakkıdır. Bu hesaplama, ortağın şirketten ayrılması durumunda mali haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlar ve şirketin mali yapısının şeffaf bir şekilde yansıtılmasına katkıda bulunur.

Hizmetlerimiz Neleri Kapsıyor?

  1. Esas Sermaye Payının Değerlendirilmesi: Ayrılan ortağın esas sermaye payının gerçek değerinin belirlenmesi.

  2. Rayiç Değer Analizi: Payın rayiç değerinin, piyasa koşulları ve şirketin mali durumu göz önünde bulundurularak hesaplanması.

  3. Detaylı Raporlama: Ortakların ayrılma akçesi haklarının detaylı bir şekilde raporlanması ve sunulması.

  4. Yasal Süreç Danışmanlığı: Ayrılma akçesi hesaplamaları ve ilgili yasal süreçlerde danışmanlık ve destek sağlanması.

FT Danışmanlık ile Şirket Ortaklığınızın Değerini Anlayın

Ayrılık Akçesi Hesabı hizmetimizle, şirket ortaklığından ayrılan kişilerin haklarının korunması ve şirket değerlerinin adil bir şekilde hesaplanması sağlanır. Profesyonel ekibimiz, ortakların ayrılma süreçlerinde mali haklarının doğru ve adil bir şekilde temsil edilmesi için çalışmaktadır.

Ortaklık Değerinizin Adil Temsili: FT Danışmanlık

Şirket ortaklığınızdan ayrılırken hak ettiğiniz değeri doğru bir şekilde belirlemek için FT Danışmanlık'ın Ayrılık Akçesi Hesabı hizmetinden yararlanın. Biz, sizin ve şirketinizin mali haklarınızın korunmasını önemsiyoruz.

Ayrılık Akçesi Hesabı: Sıkça Sorulan Sorular

Ayrılık Akçesi Hesabı nedir ve kimler için önemlidir?
Ayrılık Akçesi Hesabı hangi faktörlere dayanarak yapılır?
Ayrılık Akçesi hesaplaması neden önemlidir?
Ayrılık Akçesi Hesabı sürecinde FT Danışmanlık nasıl bir destek sağlar?