Mali ve HukukiMemurların Hukuki Sorunları ve Karşılaşılan Davalar

Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve tüm özlük işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

1- Memurların Hukuki Haklarının Korunması

Kamu idaresinin kusurlu eylem veya işlemiyle bir zararın meydana gelmesi halinde bu zararın meydana gelmesinde kusuru olan kamu görevlisine hem anayasal düzenlemeler hem de yasal düzenlemeler bağlamında rücu hakkı söz konusudur.  Bu rücu davalarına karşı memurun hukuki haklarının korunması son derece önemli olup, zararın oluşması ile her halükarda memurun sorumluluğun doğduğu kabul edilmemektedir.

2- Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar

Memurların il içinde veya il dışında görev yaptığı yerden başka bir yere isteği dışında atanması ya da kendisinin atanma talep ettiği göreve atanmaması, ilk atanma, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, asalet tasdik işlemlerinden kaynaklanan davalar bu gruba girmektedir.

3- Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları memurların uyması gereken çalıştıkları kurumun iç düzen kurallarına uymaması halinde memurlara uygulanan cezalardır. Bu cezaların büyük çoğunluğu 657 sayılı yasanın 125. maddesinde ağırdan hafife doğru sıralanmıştır. Bunlar; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezası olarak düzenlenmiştir. Bu disiplin cezalarına ilişkin olarak etkili hukuki yollar mevcut olup, davaların büyük çoğunluğu memur lehine sonuçlanmaktadır.

4- Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan İdari Davalar

Memurların parasal haklarına ilişkin işlemleri de idari davaya konu edilerek alınabilmektedir. Memurların parasal haklarıyla ilgili uyuşmazlıklar, maaş alacağı ve ikramiyeyle ilgili uyuşmazlıklar, ek ders ve ek ödemeler ile ilgili uyuşmazlıklar, döner sermaye uyuşmazlıkları, kişiye borç çıkarılmasına ilişkin tazminatlar, uçuş tazminatları, sürekli ve geçici görev yolluğu ücreti olarak sıralamak mümkündür.

FT_Danismanlik_footer
München/İstanbul

Takip Edin:

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Finansal Mali Analiz Uzmanı -Mali Denetmen-Muhasebe/Finans Uzmanı-SGK Uzmanı-Dava Öncesi ve Sonrası Mali Danışman-Uzman Görüşü

Tüm Hakları Saklıdır © 2022

WhatsApp İletişim
1
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?